Výběrové řízení na dodavatele služeb v oblasti nápojových a potravinových automatů

Meopta – optika, s.r.o., Kabelíkova 1, 750 02 Přerov oznamuje

vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služeb v oblasti nápojových a potravinových automatů.

Předmětem výběrového řízení je pronájem prostor v areálu společnosti Meopta – optika, s.r.o., a to za účelem provozování nápojových a potravinových automatů. S vybraným výhercem bude uzavřena nájemní smlouva na provozování automatů a to na dobu neurčitou.

Výběrové řízení na dodavatele služeb v oblasti nápojových a potravinových automatů