Výběrové řízení na dodávky zařízení

Meopta – optika, s.r.o. oznamuje vyhlášení tří výběrových řízení na dodávky zařízení. Jde o výběrová řízení organizovaná dle Pravidel OPPI pro výběr dodavatelů, jež jsou součástí projektu Modernizace výzkumu a vývoje Meopta, který je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) – program Potenciál.

Bližší informace o jednotlivých výběrových řízeních najdete pod odkazem níže nebo v dolní části stránek v sekci download, složka výběrová řízení.


Pořízení licencí 3D CAD/CAM programu

CNC soustruh s C osou 2

Pořízení nového a rozšíření stávajícího HW a SW pro správu dat z konstrukčních CAD systémů; diskové pole o velikosti 6-8 TB