Zelená firma

V rámci konceptu společenské odpovědnosti přijala Meopta projekt zelené firmy. Projekt řeší sběr a svoz elektroodpadu přímo ve firmách. Zelená firma je z hlediska společenské odpovědnosti ojedinělý projekt, který v sobě kombinuje ochranu životního prostředí a podporu zaměstnanců. Projekt je realizován ve spolupráci s firmou REMA, která umístí v prostorách Meopty sběrný box na drobné elektrospotřebiče a zároveň zajišťuje jeho včasný odvoz zdarma.