Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky: „Spektrometr pro infračervenou oblast spektra“ a „Excimerový laser (ArF)“

 

Meopta – optika, s.r.o. oznamuje zahájení dvou zjednodušených podlimitních řízení na dodávky:

 "Spektrometr pro infračervenou oblast světla" a "Excimerový laser (ArF)".

 Zadávací dokumentace k oběma zadávacím řízením je k dispozici na profilu zadavatele Meopty:

http://meopta.profilzadavatele.cz/.