Výběrové řízení na dodavatele katalytické oxidační jednotky

Meopta – optika, s.r.o., Kabelíkova 1, 750 02 Přerov, Česká republika, IČ: 47 67 70 23, vypisuje, ve smyslu směrnic Státního fondu životního prostředí, výběrové řízení na dodávku katalytické oxidační jednotky pro snižování emisí par těkavých organických látek. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. Akce bude spolufinancována z prostředků fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dokumentace: